MENSAJE DE PICASSO SIEMPRE VIVE EN CIUDADANÍA ACTIVA

 

Numer projektu: 2019-1-CZ01-KA229-061271
Data rozpoczęcia projektu: 3 września 2019
Data zakończenia projektu: 2 września 2021
Czas trwania: 24 miesiące

PARTNERZY:
IES EntreSierras, Purchena, España
Liceo Ginnasio Aristosseno, Taranto, Italia
Szkoła Podstawowa nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków”, Varsovia, Polonia
Gymnazium a Jazykova skola s pravem statni jazykove zkousky, Zlin, República Checa

Projekt „Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa” obejmuje różnorodne działania o charakterze językowo – artystycznym, które pozwalają uczniom w wieku od 14 do 19 lat współpracować w międzynarodowych grupach nie tylko wirtualnie, ale również podczas krótkoterminowych wymian. W trakcie pracy powstaną murale z wizerunkami dzieł Pabla Picasso w miejscach, w których mile widziana jest rewitalizacja. Przeprowadzony zostanie konkurs z wiedzy na temat Europy pt. „Kochamy Europę”, zrealizowane zostaną gry interaktywne przy pomocy różnorodnych aplikacji min. Kahoot. Uczniowie na podstawie nagrań z wymian międzynarodowych będą tworzyć filmy pt. „Lubimy Europę”, powstaną różnorodne prezentacje na temat miast i szkół partnerskich, życia i działalności artystycznej Pabla Picasso, jak również projekty logotypu. Owocem pracy projektowej będzie reportaż na temat pracy artystycznej lokalnych artystów. Podczas realizacji przedsięwzięcia będą miały miejsce różnorodne debaty oraz działania o charakterze artystycznym, powstaną kolaże ze zdjęć, które przybliżą kulturę każdego z krajów partnerskich. Projekt będzie doskonałą okazją ku temu, aby używając języka hiszpańskiego uwrażliwić serca młodych ludzi na sztukę.